Формуляр за рекламация

До: Академия Пълноценен Живот ЕООД с ЕИК 206310919

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на услугата/ите с договореното.

!!! За да прикачите документи, моля изпратете ги на office@violetakovacheva.eu

Запази час