Психология

Какво е приложна психология?

Приложната психология е клон на психологията, който разглежда проблемите на общността и се опитва да разреши проблемите, използвайки доказани психологически теории. Тези теории се основават на проверени научни изследвания, които разглеждат групите, а не индивида.Интересен факт е, че иследването на приложната писхология се фокусира върху начините, по които хората разрешават конфликтите си и по това как те могат да работят заедно, за да се справят с актуални социални проблеми. Успешният и доказал се приложен психолог Варна се фокусира върху цялостното подобряване на благосъстоянието и качеството на живот за всеки един клиент като цяло.

Уменията, които трябва да притежава успешният приложен психолог са много актуални в обществото на 21 век. Множество от най-належащите проблеми в сегашните времена –  като тормоз (включително кибез тормоз), зависимост от опойващи вещества, достъп до здравеопазване, намаляване на стреса и качествено образование за деца от по-ниски социално – икономически групи – са пряко свързани с приложната психология.

Всъщност приложните психолози са хората, които са нагърбени с нелеката задача да направят света, в който живеем по-добър.

Приложен психолог Варна – Цели и стъпки

Приложната психолофия разглежда до голяма степен работата с групи, но истината е, че по-големият обем от работата се извършва индивидуално. Определено можем да кажем, че приложната психология е доста интересна област, защото се занимава с изключително актуални проблеми, за които всички ние четем и се питаме всеки ден.

Приложните психолози са хората, които искат да помогнат на останалите и да променят живота им към по-добро. А защо не, дори и да променят света? Има много възможности за приложната психология в 21 век, които спомагат за постигането на тези големи цели и помагат на специалистите да се справят с реалния свят и неговите необятни актуални проблеми.

ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА НА 089 606 0661!

ПЛАТЕТЕ ОНЛАЙН СВОЯТА СЕСИЯ!

Приложен психолог Варна – Цели и стъпки

Науката психолохия обхваща няколко области. Има десетки дисциплини в писхологията. Като пример за такива могат да бъдат дадени когнитивната психология и социалната психология.

Един от начините да разгледате тези така различни области е да ги разделите на два типа. А именно – приложна срещу експериментална психология. Тези групи описват практически всеки вид работа в психологията. Следващите раздели изследват какво е приложната психология и някои примери за това, което обхваща тя.

Първоначално нека разгледаме каква е разликата между експерименталната психология и приложната психология. Приложната психология работи с хора и организации. Докато експерименталната психология е насочена повече към научните изследвания.

Приложната психология използва психологически методи и открития от експерименталната психология за решаване на проблеми от човешки опит. Истината е, че е почти невъзможно да се разработи точно определение за приложната психология, поради самия обхват на термина. Констатациите се прилагат в области като клиничната психология, образователната психология, съдебната психология, спортната психология и социалната психология – почти всяка психологическа дисциплина. Овен ако областта не е изцяло базирана на научни изследвания, участва и приложната психология.

Пример за широтата на приложната психология е неизчерпаемата извадка от теми, които обхваща. Ето и малка част от тях:

 • Индивидуални различия в способностите, личността и други характеристики на индивида;
 • Тестване и подбор на персонал;
 • Измерване и управление на изпълнението;
 • Обучение и придобиване на специални умения;
 • Мотивация за работа;
 • Нагласа за работа, афекти и емоции;
 • Лидерство;
 • Развитие на екипа, процеси и ефективност;
 • Кариерно развитие;
 • Интерфейс работа;
 • Семейство;
 • Стрес на работното място, здраве и благосъстояние;
 • Положително и отрицателно поведение на работното място;
 • Разнообразие и междукултурни различия в работното поведение и нагласи;
 • Технологии и работни системи;
 • Експертиза и управление на знания;
 • Творчество, иновации и адаптация;
 • Организационна култура и климат;
 • Организационен дизайн, промяна и различни интервенции.

Приложната психология и обвързаността й с технологиите:

Интересен факт е, че една от най-големите тенденции в приложната психология се изразява в развитието на технологиите.

Интелигентните превозни средства, интелигентните домове и други видове устройства стават все по-широко достъпни в дните на изключително бързо навлизане на иновациите. Но истината е, че интелигентните системи не са толкова умни, ако са твърде сложни за използване. Приложните психолози са хората, които трябва да проектират продукти и системи, които са по-лесни и приятни за използване. Именно те работят в области като взаимодействия човек-робот, интерфейси мозък-машина и системи за виртуална реалност.

Технологичните компании търсят прозрения за човешкото поведение, като например как хората използват системи за разпознаване на реч и какво кара някой да иска да се ангажира с устройство. Това е и причината да се въведе една изцяло нова област – невроергономията. Тя прилага инструменти и знания от неврологията, за да проектира по-безопасни, по-интелигентни и по-ефективни, ориентирани към човека системи. Тези системи могат да спомогнат за предотвратяване на умората на работниците и адаптиране на степента на автоматизация, в зависимост от нивата на внимание на работниците и когнитивното състояние.

Приложните психолози виждат и други области на възможности в транспорта и здравеопазването. Такива са например разработването на интерфейси водач – превозно средство в интелигентните автомобили, които са иновативни и по този начин се намаляват инцидентите на пътя и т.н.

ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА НА 089 606 0661!

ПЛАТЕТЕ ОНЛАЙН СВОЯТА СЕСИЯ!

Клонове на приложната психология

Време е да разгледаме клоновете на приложната психология, които никак не са малко:

 • Здравна психология – Тя е обвързана пряко с клиничната психология, но те са две коренно различни дисциплини.Здравната психология прави анализ върху кореспонденцията между поведението и физическите смущения. Освен това, тя прави опити да прекрати множество различни заболявания.
 • Клинична психология – Тя се фокусира върху премахването и лечението на фисфункционалното поведение. Целта на този вид психология е да се подобри качеството на живот и психочното здраве на клиента.
 • Спортна психология – Тя цели да повиши ефективността на спортистите, да намали тяхната тревожност и мисли, насочени в негативен план и да подобри тяхната работа в екип.
 • Организационна психология – Заедно с клиничната психология, тя е един от най-популярните отрасли на приложната психология. Целта на организационната психолохия е да се подобри работната среда, са се максимизират уменията и да се управлява добре човешката работна ръка във фирмите, както и да се разрешат всички възникнали проблеми в тази насока.
 • Образователна психология – При този вид психология, приложната психология използва общата такава, с цел подобряване на методологиите в образователната система.

Тук е важно да се разбере как учениците ще бъдат най-ефективно насочени към това да научат материала.

 • Психология на околната среда – Този вид психология се опитва да ограмоти хората относно това как да се отнасят те към всичко, което ни заобикаля и как средата може да повлияе положително на нашето поведение.
 • Юридическа психология – Тук е важно да кажем, че работата на психолозите не се свежда само до изследване на престъпността. Важни за този вид психология се оказват свидетелските показания, битките за попечителство и т.н.
 • Маркетингова психология – Маркетингът е от изключителна важност за икономиката в днешно време. Маркетинговата психология насочва вниманието ни към онези неща, които мотивират купувача да избере даден продукт и към подсъзнателните процеси, които определят желанията и нуждите му.

Като обобщение на тази точка от нашата тема, можем да затвърдим, че всяка изброена по-горе подточка представлява клон на приложната психология. Разбира се, има и много други фактори, които можем да споменем, но тук важното е да покажем колко е ценнта приложната психология за живота ни.

Време е да насочим вниманието си към друг важен въпрос за нашата тема.

ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА НА 089 606 0661!

ПЛАТЕТЕ ОНЛАЙН СВОЯТА СЕСИЯ!

Защо да изберем приложен психолог Варна ?

Ако имате нужда от помощ в случаи на емоционална нестабилност, загуба на апетит в следствие на психологични проблеми, изострано негативно мислене, неувереност, паник атаки, проблеми в общуването, стрес, самота, психологични проблеми, възникнали на базата на външни влияния – развод, раздяла, или ако просто изпитвате някакъв дискомфорт, причинен на психологично ниво, то Вие сте на правилното място! Уменията на нашият приложен психолох Варна ще Ви помогнат да поправите своите проблеми и да наредите живота си в правилната насока. И в случай, че се притеснявате, нашият приложен психолог Варна е задължен да пази Вашите тайни, които са му поверени от Вас по време на консултациите. Те няма да бъдат споделени на трети лица!

Приложнен психолог Варна ни помага да живеем един по-добър живот!

Време е да разгледаме едни от най-практичните приложения на приложната психолохия в ежедневието ни:

 • Мотивация – Независимо какви цели имате в живота си и колко са на брой, някои приожения на приложната психология предлагат изключително полезни съвети, насочени към увеличаване на мотивацията и желанието да ги постигнете!
 • Подобряване уменията си за лидерство – Без значение на каква позиция сте в работата си, важно е да притежавате добри лидерски умения. Не всеки човек е роден лидер, но благодарение на приложната психология, с няколко съвета всичко е възможно!
 • Ефективна комуникация – Както всички добре знаем, комуникацията е много повече от начина ни на говорене или писане. Истината е, че невербалните сигнали съставят голяма част от комуникацията помежду ни в ежедневието. За да предавате посланията си правилно и ефективно, то трябва да се научите да се изразявате правилно и да разчитате невербалните знаци около себе си. Такива са знаците с очи, жестовете и мимиките на отсрещния човек, промените в тона на разговор и т.н.
 • Разбирателство с околните – Подобно на ефективната комуникация, разбирателството с околните също е от изключителна важност. Трябва да знаете как да предавате правилно емоциите си и как да разбирате емоциите на хората, с които комуникирате. Това е важно и за професионалния Ви живот.
 • Взимане на точните решения в точното време – Има няколко техники в приложната психология, които са доказано успешни при взимане на важни решения. Посетете приложен психолог Варна и научете как можете да се справите правилно!
 • Подобряване на паметта – Може би се чудите защо си спомняте назначителни събития от миналото, а забравяте важни моменти от настоящето?

ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА НА 089 606 0661!

ПЛАТЕТЕ ОНЛАЙН СВОЯТА СЕСИЯ!

Тук важен е начинът, по който създаваме нови спомени, както и как и какви са причините да забравяме.

 • По-мъдри финансови решения – В тази стъпка вниманието се насочва към това хората да знаят правилните начини за управление на несигурността и риска при взимане на решения.
 • По-добри оценки – Този раздел е специално за хора, на които им предстоят различни видове междинни тестове или финални изпити. Проучвания показват, че именно тестовете са тези, които всъщност ни помагат да помним по-добре какво сме научили, дори и това да не е влизало в самия тест.
 • Как да станем по-продуктивни? – Съществуват хиляди списани и интернет сайтове, които ни дават съвети как да бъдемм по-продуктивни в ежедневието си. Но постигаме ли нещо с техните съвети? … В повечето случаи – не. Затова същестуват съветите на приложната психология!

Интересен факт е, че когато се опитваме да изпълним повече от една задача едновременно, нашата скорост, точност и производителност намаляват до минимум.

Приложната психология изисква от нас да се съсредоточим, да елиминираме процеса на разсейване до минимум и да избягваме точно изпълнението на няколко задачи на куп.

 • Как да бъдем по-здрави? – Приложната психология е изключително полезен инструмент за подобряване на здравето ни изцяло. Нека започнем дори и от насърчителни упражнения в домашни условия, по – добро хранене, и продължим с лечение на депресивни състояния.
Приложна психология

Психологията е богатство, обхващащо разнообразни стратегии, стимулиращи ни да бъдем по-здрави и по-щастливи.

Приложната психология вярва, че всеки човек сам избира пътя и посоката на живота си. Нашият приложен психолог Варна вярва, че всеки един от нас крие в себе си точните отговори на въпросите, които си задаваме всеки ден. Затова е и готов да насочи всеки един от Вас като клиенти към правилния път в живота! Положителната промяна в живота на всеки един от Вас носи изключително удовлетворение на нашия приложен психолог Варна!

Искаш да подобриш живота си? Не чакай повече! Запиши си час при Приложен психолог Варна сега!

ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА НА 089 606 0661!

ПЛАТЕТЕ ОНЛАЙН СВОЯТА СЕСИЯ!

Запази час