Определяне на Пресонална козметика, чрез Приложна Кинезиология

Приложна кинезиология във Варна

Какво представлява приложната кинезиология? Приложната кинезиология във Варна се занимава предимно с нервно-мусклулните функции и как те са свързани с регулирането, структурата и психичната физиология. Нашият Приложен Кинезиолог във Варна – Виолета Ковачева използва принципа, че тялото е самоподдържаш се, самокоригиращ се механизъм. Кинезиологията, известна още като биомеханика, представлява изследване на движението на тялото. Приложната … Read More

Запази час